9111
Toplam Mezun Sayısı
6458
Lisans Üstü Mezun Sayısı
1238
Lisans Mezun Sayısı
1415
Ön Lisans Mezun Sayısı