9939
Toplam Mezun Sayısı
6479
Lisans Üstü Mezun Sayısı
1820
Lisans Mezun Sayısı
1640
Ön Lisans Mezun Sayısı