Mezun olan öğrencilerimiz Üniversitemizin;

  • Kütüphanesinden,
  • Spor salonumuzdan

yararlanmaya devam etmektedir.