Mezun olan öğrencilerimiz Üniversitemizin;

  • Kütüphanesinden,
  • E-posta hizmetinden,
  • Spor salonumuzdan

yararlanmaya devam etmektedir.